— åpne løsninger for en enklere og friere hverdag

Petroleumadministrasjon

Odin Prosjekt har petroleumadministrative datasystemer som et viktig satsningsområde. Kompetanse- og erfaringsgrunnlaget spenner over de fleste systemløsninger og bygger på suksess med prosjekter over hele verden.

Rådgivning
- Kompetansebistand
- Anskaffelse

Utvikling
- Komplette administrasjonsystemer
- Tilpasning av funksjonalitet


Merkantilprosess

En vesentlig del av Odin Prosjekts oppdrag består i rådgivning knyttet til anskaffelser, kontraktsprosesser og forhandlinger, som regel under oppdrag for offentlig sektor.

Odin omfatter også ressurser med omfattende kjennskap til politiske prosesser og offentlig administrasjon.


Rådgivning for utvikling

Hoveddelen av våre oppdrag er gjort for ideelle formål og i bistandsøyemed. Prosjekter i Afrika og i Asia med hovedparolen ”hjelp til selvhjelp” utgjør både de største og de viktigste leveranseområdene våre. Slik oppfylles også virksomhetens hovedmålsetning om;

  • å kunne levere meningsfulle og samfunnsnyttige tjenester;
  • som gir mottakeren betydelig positiv utvikling, og;
  • som er basert på åpenhet og delingsprinsipper, og;
  • som gir Odin Prosjekt muligheten til vekst og utvikling sammen med mottakeren.

Fagsystemer

Basert på omfattende forvaltningserfaring tilbyr Odin Prosjekt et bredt spekter av tjenester i tilknytning til fagsystemer:
• Behovsdefinering og bistand med anskaffelse av fagsystemer
• Leveranse, utvikling eller tilpasning av løsninger

Innen IKT-området for fagsystemer hjelper vi deg med å finne og bruke:
• enkle
• rimelige
• effektive
• åpne løsninger
- som dekker dine behov i en ellers uoversiktlig IT-hverdag

Odin Prosjekt utvikler behovsstyrte systemer basert på åpne standarder og åpen kildekode som dekker dine behov.

Bruk av åpen kildekode gir utvikleren mulighet til å benytte velprøvde moduler, bibliotek og algoritmer fra andre prosjekter med kompatible lisenser. Dette medfører redusert utviklingstid og reduserte kostnader og det gir kontrollen tilbake til kunden. Fri programvare bidrar til å hindre bindinger til enkeltleverandører og øker bruksfriheten og fleksibiliteten betraktelig.

  • redusert risiko
  • reduserte levetidskostnader
  • frihet fra leverandørbindinger
  • øker nyskaping

Ledelsesrådgivning

Kostnadsstyring

Corporate governance

Forretningsutvikling

Gransking og kontroll