Juridisk bistand

Odin Prosjekt har et team av jurister med lang og bred erfaring som kan bistå med juridisk rådgiving innen en rekke ulike fagområder, men med særlig spisskompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

Det er en selvfølge at våre jurister er oppdatert på både nasjonale og internasjonale juridiske problemstillinger og rettsutvikling som innvirker på det offentliges handlingsrom.

Vi har som målsetning at våre juridiske anbefalinger skal:

Være av høy faglig kvalitet.
Gi våre oppdragsgivere et godt beslutningsgrunnlag.
Fremstille vanskelige problemstillinger på en oversiktlig måte.
 

Vi bistår våre kunder med:

  • Utforming av kontrakter.
  • Kvalitetssikring av kontrakter og rammeavtaler.
  • Kontraktsforhandlinger.
  • Kontraktsoppfølging og måling.
  • Juridiske betenkninger.
  • Kontraktsanalyse og risikovurdering.