Tjenester for leverandører

Prosesstøtte

I Norge gjennomføres det årlig offentlige anskaffelser i samlet størrelsesorden 400 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser er underlagt et strengt regelverk og innebærer utfordringer både for oppdragsgivere og leverandører. For både oppdragsgivere og leverandører er det av stor verdi at anskaffelser gjennomføres korrekt og på en kommersielt fornuftig måte. Vi har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket, både gjennom erfarne jurister innen fagfeltet og gjennom omfattende operativ bistand på området. Odin Prosjekt leverer alle former for prosesstøtte innen offentlige anskaffelser.

Tjenester for leverandører

Et komplisert regelverk medfører ofte både stor arbeidsbyrde og komplekse vurderinger fra leverandørsiden. Offentlige anskaffelser omfatter et stort marked, og det er viktig å ha kompetanse til både å gi korrekte og gode tilbud.

Våre tjenester til leverandører omfatter:

 • Kurs og kompetanseprogrammer tilpasset kundens behov.
 • Kvalitetssikring av kontrakter og rammeavtaler.
 • Gjennomgang av konkurransegrunnlag.
 • Bistand til utarbeiding av tilbud.
 • Kvalitetssikring av kvalifikasjonssøknader og tilbud.
 • Rådgivning og bistand ved forhandlinger.
 • Gjennomgang og oppfølging av avvisnings- og forkastingsbrev samt begrunnelser for tildeling.
 • Innsynsbegjæringer etter offentleglova.
 • Klageprosesser overfor oppdragsgivere og til KOFA.
 • Gjennomføring av tilbyderstrategiprosesser.
 • Utvikling av tilbyderfunksjonen i organisasjonen.
 • Styring av tilbyderfunksjonen i organisasjonen.