• Bærekraft og samfunnsansvar

UN Global compact

Odin Prosjekt har siden 2014 vært tilsluttet UN Global Compacts 10 prinsipper for et bærekraftig næringsliv. Dette innebærer at vi jobber målrettet og forpliktende med å styrke oss innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

Odin Prosjekts forpliktelse til UNGCs 10 prinsipper kommer til uttrykk både internt i vår egen organisasjon og hvordan vi arbeider med vår egen påvirkningsmulighet for et ansvarlig næringsliv, men kanskje særlig i det arbeidet vi gjør for våre oppdragsgivere i forbindelse med strategisk og operativ bistand innenfor offentlige anskaffelser. Vi bistår i det lengste våre oppdragsgivere med å ta bærekraftige valg ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser og kontrakter, blant annet gjennom utforming av krav og kriterier som gir minst mulig negativ innvirkning på miljøet.  At det offentlige opptrer med integritet i sine anskaffelser er en kjerneverdi for Odin Prosjekt og fundamentalt for å kunne levere tjenester av høy kvalitet til markedet for offentlige anskaffelser.

Sertifisert Miljøfyrtårn®

Odin Prosjekt er miljøtårn-sertifisert. Dette har vi oppnådd ved å oppfylle klart definerte krav og kriterier for bærekraft og miljøhensyn i vår drift. For å få denne sertifiseringen har vi gjennomført en rekke konkrete tiltak som inkluderer miljøkartlegginger, etablering av målbare mål for reduksjon av miljøbelastning, ansvarlig avfallshåndtering, energieffektivisering, kildesortering, og fokus på miljøvennlige innkjøp og transport. Som en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift forplikter vi oss til kontinuerlig forbedring og oppfyllelse av fastsatte krav og kriterier, inkludert årlig rapportering og revisjon for å sikre vedvarende og forbedret miljøprestasjon. Odin Prosjekt samarbeider tett med våre utleiere for å redusere energiforbruket i kontormiljøet og har et tydelig fokus på implementering og praktisering av energisparings-tiltak både i kundelokasjoner og egne lokaler.