Om Odin Prosjekt

Odin Prosjekt er et tverrfaglig rådgivningsmiljø med hovedvekt på juridisk, økonomisk og IKT-faglig kompetanse. Våre hovedsatsningsområder er prosjekt- og kompetanseledelse. Selskapet har kontorer i Bergen og Oslo.
Odin Prosjekt er ledet av et team med svært erfarne rådgivere. Sammen med strenge krav til kvalitetssikring, sikrer dette høy kvalitet og effektive prosesser. Vårt hovedfokus er å tilby kunden profesjonell rådgivning av høy kvalitet og et tett og tillitsfullt samarbeid uten formelle barrierer.

Selskapet bistår kunder innen både offentlig og privat sektor, men med hovedvekt av statlige og kommunale oppdragsgivere.

Et viktig element i vårt virke er oppfyllelse av høye etiske standarder for tjenesteytelsene. Odin Prosjekt er formelt tilsluttet FN Global Compact og har implementert de gjeldende prinsippene i forretningsvirksomheten. Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forutsigbar atferd, samt en grunnmålsetning om å være foregangsvirksomhet innen bekjempelse av korrupsjon og misligheter, er sentrale verdier for Odin Prosjekt.

Bergen
Odin Prosjekt AS
Edvard Griegs vei 3B
5059 Bergen
post@odinprosjekt.no

Telefon: 91192771

Oslo
Odin Prosjekt AS
Nedre Slottsgate 13-15
0157 0slo
post@odinprosjekt.no

Telefon: 91797139

Kart