• Styrk din faglige kompetanse med kurs fra Odin Prosjekt

Kompetanseutvikling

Odin Prosjekt har bred erfaring med gjennomføring av kurs og kompetanseprogrammer innenfor områdene offentlige anskaffelser og IKT. Ut fra oppdragsgivers behov kan vi tilby  kurs- og opplæringsprogrammer for ansatte for å styrke den interne kompetansen i organisasjonen.

Blant våre medarbeidere har vi ressurser med god kjennskap til politiske prosesser og offentlig administrasjon. Dette gjør oss til en kompetent diskusjonspartner og rådgiver for både offentlige og private aktører.

Odin Prosjekt har også lang erfaring med ledelsesstøtte og organisasjonsutvikling, herunder å styrke organisasjonens evne til å gjennomføre aktiviteter, problemløsning og å nå fastsatte mål. Vi kan særlig bistå med utforming av hensiktsmessige rutiner og rammeverk.

 

 

 

SOA Basis

Odin Prosjekt tilbyr kurs basert på DFØs fagplan for SOA Basis, som er en del av sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser. Våre kurs hjelper innkjøperne i din virksomhet med kompetanse til sertifiseringstesten.

Kurset utføres etter deres behov, fysisk eller digitalt, som klasseromsbasert læring, oppgaver, diskusjoner og case for å sikre individuell kompetanseutvikling innenfor strategisk og operativt innkjøp. Vi kan gjennomføre kursene samlingsbasert, på deres seminarer eller som intensivkurs.

Kursopplegget tilpasses etter deres behov avhengig av hvorvidt kursene ønskes avholdt for nybegynnere eller mer erfarne innkjøpere i offentlig sektor. Vi har også mulighet for å tilby løsninger med individuell oppfølging gjennom anskaffelsesprosesser som en forberedelse til sertifiseringstesten.

Våre erfarne kursholdere har fagbakgrunn fra og underviser i offentlige anskaffelser, samt at alle våre kursholdere har gjennomført et omfattende antall operative anskaffelsesprosesser.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og for et opplegg tilpasset akkurat din virksomhet

SOA Bærekraft

Odin Prosjekt tilbyr kurs basert på DFØs fagplan for SOA Bærekraft, som er en del av sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser. Våre kurs hjelper innkjøperne i din virksomhet med kompetanse til sertifiseringstesten.

Det er et stadig økende fokus på bærekraftige løsninger og seriøsitetsbestemmelser i offentlige anskaffelser. Innkjøpere her fått et større oppdrag for å sikre ivaretakelse av bærekraft gjennom gode kontrakter. Vårt kurs hjelper dere med å få den nødvendige kompetansen som trengs innen klima, bærekraft og seriøsitetsbestemmelser, og utstyrer deres ressurser med virkemidler for å ivareta dette i kontraktene.

Kurset utføres etter deres behov, fysisk eller digitalt, som klasseromsbasert læring, oppgaver, diskusjoner og case for å sikre individuell kompetanseutvikling innenfor strategisk og operativt innkjøp. Vi kan gjennomføre kursene samlingsbasert, på deres seminarer eller som intensivkurs.

Kursopplegget tilpasses etter deres behov avhengig av om kursene ønskes avholdt for nybegynnere eller mer erfarne innkjøpere. Vi har også mulighet for å tilby løsninger med individuell oppfølging gjennom anskaffelsesprosesser som en forberedelse til sertifiseringstesten.

Våre erfarne kursholdere har fagbakgrunn fra og underviser i offentlige anskaffelser, samt at alle våre kursholdere har gjennomført et omfattende antall operative anskaffelsesprosesser med fokus på klima, bærekraft og seriøsitetsbestemmelser.

Meld på kurs

Ta kontakt for mer info