Odin Prosjekt hjelper deg å finne den rette IT-løsningen for din virksomhet. Vi bistår med å finne den rette kombinasjonen av hyllevare, skreddersøm og skyløsninger - og tilbyr tjenester i hele prosessen fra løsningsvalg, spesifikasjon og innkjøp til implementasjon og skreddersøm.

IT og IT-støttede arbeidsprosesser blir en stadig viktigere del av hverdagen for alle virksomheter. Vi har omfattende erfaring med strategiprosesser og utforming av IT-strategier, handlingsplaner og driftsrutiner. Ta kontakt med oss for en prat om fremtidens behov.

Skreddersydd hosting

Vi tilbyr skreddersydd hosting-tjenester for våre kunder. Flytt dine servere til oss eller kjør virtuelle servere på vår virtualiseringsinfrastruktur.

Tjenester:

  • Drift og vedlikehold - server plassert hos oss kan driftes av kundens IT-avdeling eller av oss
  • Onsite og offsite backup
  • Kontinuerlig drifts- og ytelsesovervåkning
  • Permanent VPN tilkobling mellom kontornettverk og servere plassert hos oss - serverne fremstår som om de er koblet til lokalnettverket på kontoret
  • Offentlig IP og reverse-DNS
  • Linux baserte servere.
  • Microsoft-løsninger.

IT-avdeling til leie

Odin Prosjekt kan ta over ansvaret for dag-til-dag driften av dine IT-systemer og nettverk, eller bistå kundens egen IT-avdeling i perioder med økt kapasitetsbehov.

Dersom det er behov for en prosjektleder eller IT-leder til gjennomføring av krevende prosjekter eller omstillingsprosesser har vi de riktige ressursene tilgjengelig.

Programvareutvikling

Odin Prosjekt tilbyr skreddersydde webapplikasjoner for kunder med behov for intelligente informasjonsbehandlingssystemer og automatisering av rutinearbeid.

Åpne løsninger

Odin Prosjekt har fokus på åpne løsninger og innehar betydelig kompetanse innen drift, vedlikehold og tilpasning av ulike systemer med åpen kildekode.

Internasjonal erfaring

Odin Prosjekt har erfaring fra IT-rådgiving i flere land i Afrika og Sør-Øst Asia. Vi har bistått med teknisk rådgiving, kompetansebygging, løsningsvalg og programvareutvikling for myndinghetsorganisasjoner i olje- og energisektoren i blant annet Angola, Tanzania, Uganda og Øst-Timor.